کنکور تا 3 سال دیگر حذف خواهد شد

براساس يکي از مصوبات ديروز مجلس، کنکور ورودي دانشگاه ها حداکثر تا سه سال آينده حذف خواهد شد. نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح يک فوريتي پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور به حذف کامل آزمون هاي سراسري ورودي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي حداکثر تا پايان سال اول برنامه پنج ساله پنجم راي دادند. از آنجا که در حال حاضر در سومين سال برنامه 5 ساله چهارم به سر مي بريم، براساس اين مصوبه نمايندگان، کنکور تا سه سال ديگر يعني حداکثر تا سال 90 حذف خواهد شد.البته حذف کنکور تنها شامل کساني مي شود که قصد پذيرش در مقاطع کارداني (پيوسته و ناپيوسته)، کارشناسي، کارشناسي ارشد پيوسته، دکتراي حرفه اي و دکتراي پيوسته را دارند. به اين ترتيب کساني که به واسطه کنکور وارد دانشگاه ها شده و تا مقطع کارشناسي تحصيل کرده اند براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته و يا دکتراي ناپيوسته باز هم ناگزير از حضور در آزمون ورودي دانشگاه ها خواهند بود. اگرچه اجراي کلي اين طرح به سه سال آينده موکول شده است اما از همين امسال وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد مجازند داوطلبان ورود به مقطع کارداني (پيوسته و ناپيوسته) را صرفاً براساس سوابق تحصيلي آنها پذيرش کنند.گفتني است تا پيش از حذف کامل کنکور، آزمون سراسري براي داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي براساس قانون يک مرحله اي بودن اين آزمون برگزار خواهد شد.از آنجا که سوابق تحصيلي دانش آموزان ملاک پذيرش آنها در دانشگاه ها خواهد بود؛ ضوابط احتساب سوابق تحصيلي داوطلبان مانند تعيين پايه هاي تحصيلي، دروس و ميزان تاثير هر يک از آنها برعهده کارگروهي گذاشته شده است. اين کارگروه مرکب از وزير علوم يا يکي از معاونين وي، وزير آموزش و پرورش يا يکي از معاونين وي، وزير بهداشت يا يکي از معاونين وي، رئيس دانشگاه آزاد يا يکي از معاونين وي و رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود. البته دانشگا ه ها مي توانند براي هر رشته شرايط و ميزان تاثير هر يک از دروس، سوابق تحصيلي داوطلبان را براي پذيرش دانشجو در آن دانشگاه به اين کارگروه اعلام کنند تا مورد بررسي و اتخاذ تصميم نهايي قرار گيرد. سهميه ها به قوت خود باقي مي مانندبراساس ماده 5 طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور؛ امتيازات و سهميه ها از قبيل سهميه مناطق، رزمندگان، خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصويب مراجع ذي ربط رسيده يا مي رسد، کماکان به قوت خود باقي است. همچنين داوطلباني که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي پذيرفته مي شوند، براساس ضوابط پيشنهادي ستاد کل نيروهاي مسلح که به تصويب فرماندهي کل قوا مي رسد، از معافيت تحصيلي خدمت نظام وظيفه برخوردار مي شوند.

استقبال باهنر از حذف کنکور

پس از تصويب اين طرح محمدرضا باهنر که رياست جلسه ديروز را برعهده داشت، اين طرح را طرح پرسروصدايي خواند و گفت؛ يکي از معضلات کشور که تقريباً تمامي خانواده ها با آن درگير هستند، همين مساله کنکور است و نمايندگان براي احصاي حق افرادي که شايستگي ورود به دانشگاه را دارند اما شيوه کنکور را مناسب نمي دانند، اين طرح را ارائه دادند. به اين ترتيب هم از فضاي رواني حاکم بر خانواده ها کاسته مي شود و هم شيوه نامناسبي که حاصل تلاش 12ساله دانش آموزان ظرف 3-2 ساعت سنجيده مي شد، اصلاح مي شود. وي با اشاره به تاخيري که در بررسي هاي اين طرح در صحن علني مجلس رخ داده افزود؛ تمامي تلاش ما طي اين مدت براي آن بود که تمامي دست اندرکاران اعم از نمايندگان، دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط و مجري به توافقي برسند تا بعدها به علت برخي اختلافات، اجراي اين طرح با مشکل مواجه نشود. به گفته وي مجلس تمامي سعي خود را کرد تا قانوني جامع و مانع براي ورود به دانشگاه ها تصويب کند که ممکن است ايرادات جزيي هم داشته باشد. البته مجلس آمادگي اصلاح اين ايرادات را خواهد داشت.نايب رئيس مجلس از وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و آموزش و پرورش خواست تا همانطور که در تدوين و تصويب اين طرح کمک کردند، در اجراي آن هم کمک کنند تا ذائقه مردم با نتايج اين قانون شيرين شود.باهنر در حالي از تصويب اين طرح استقبال کرد که رفعت بيات نماينده زنجان به عنوان يکي از مخالفان اين طرح آن را يک فاجعه و نوعي عوام فريبي خواند. به گفته وي فشار چند ساعته کنکور به فشاري بلندمدت طي سال هاي تحصيلي دانش آموزان به ويژه در دبيرستان منتقل شده است. وي در حالي که معتقد بود اين طرح در راستاي اهداف و مطابق با سطح مالي طبقات مرفه جامعه است، خطاب به حدادعادل به عنوان کسي که دستي در امر آموزش دارد، پرسيد؛ آيا واقعاً اين طرح را تاييد مي کنيد؟ تاييد مي کنيد که بخش عظيمي از فرزندان اين جامعه به علت فقر و عدم توانايي تحصيل در مدارس عالي و کلاس هاي آموزشگاه هاي مختلف از ادامه تحصيل محروم شوند،؟

منبع: مجله ی اینترنتی ایران _ ایران

1 comment:

Anonymous said...

migan az seno salam shans naiavordim rast migan hala nemishod 3 sal faghat 3 sale naghabel ma kochiktar mibodim?hala hamchenan bayad jooshe konkooro dashte bashim.