موزه‌ها

بنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران
بنیاد فرهنگی و هنری فرش رسام عرب‌زاده،
ضرابخانهٔ گنجعلی‌خان، كرمان
عمارت سالار سعید (موزهٔ سنندج)، سنندج
كاخ موزهٔ میان پشته (نمایشگاه نظامی
كاخْ‌موزهٔ مروارید، مهرشهر, كرج
كاخْ‌‌موزهٔ رجعت و عبرت (كاخ مادر شاه)، تهران
كاخ‌ْ‌موزهٔ هنرهای زیبا، تهران
مجموعهٔ هرباریوم، تهران
موزه آبادان، آبادان
موزه خانه نصیرالملك
موزه شاهرود (ساختمان بلدیه)، شاهرود
موزه عمارت كلاه‌فرنگی قزوین (صفویان
موزه و فرهنگ‌سرای كندلوس، روستای
موزهٔ آبكار، تهران
موزهٔ آثار طبیعی و حیات‌ وحش (دارآباد)، تهران
موزهٔ آستان قدس رضوی، مشهد
موزهٔ استاد صنعتی (13 آبان)، تهران
موزهٔ پست، تهران
موزهٔ تاریخ طبیعی، استان همدان
موزهٔ جانبازان انقلاب اسلامی، تهران
موزهٔ جواهرات ملی، تهران
موزهٔ خانه صبا، تهران
موزهٔ زمین‌شناسی، تهران
موزهٔ سكه، تهران
موزهٔ شهدا، تهران
موزهٔ ضرابخانه (موزه سكه)، كرمان
موزهٔ گیاهان دارویی، تهران
موزهٔ مردم‌شناسی زنجان، زنجان
موزهٔ نارنجستان، شیراز، قاجاریان
موزه‌های مردم‌شناسی، تهران
موزه‌ها، استان یزد
موزهٔ هنرهای زیبا (كاخ سیاه)، تهران
موزهٔ‌ آرامگاه نادر، مشهد
موزهٔ‌ ارومیه، ارومیه
موزهٔ‌ بهزاد، تهران
موزهٔ‌ تاریخ طبیعی، ارومیه
موزهٔ‌ چهل‌ستون، اصفهان
موزهٔ‌ شهدای شیراز، شیراز
موزهٔ‌ علوم، تهران
موزهٔ‌ قصر آیینه، یزد
موزهٔ‌ گرگان، گرگان
موزهٔ‌ میاندوآب، میاندوآب
موزهٔ‌ هفت‌تپه، شوش
موزه (گنجینه) بابل، بابل
نمایشگاه بین‌المللی تهران، تهران
نمایشگاه دائمی هواپیما، تهران
بنای تاریخی رختشوی‌خانهٔ زنجان، زنجان
شهرك سینمایی صدا و سیما (حاتمی)
عكاس‌خانهٔ‌ شهر، تهران
كاخ موزهٔ سعدآباد، تهران
كاخ و موزهٔ‌ ملك‌آباد، مشهد
كاخْ‌موزهٔ نظامی، تهران
كاخ‌‌ْموزهٔ ملت، تهران
مجموعهٔ فرهنگی موزهٔ‌ هنرهای معاصر، تهران
مركز همایش‌های بین‌المللی جمهوری
موزه آستانهٔ مقدسهٔ‌ قم ، قم
موزه سنندج، سنندج
موزه شاه‌چراغ، احمد‌بن‌موسی (ع)، شیراز
موزه مردم‌شناسی حمام گنجعلی‌خان، كرمان
موزه و كتابخانهٔ ملك، تهران
موزهٔ آبگینه و سفالینه‌های ایران، تهران
موزهٔ آذربایجان، تبریز
موزهٔ ارامنه، تبریز
موزهٔ پروفسور حسابی، تهران
موزهٔ تاریخ طبیعی و تكنولوژی، شیراز
موزهٔ تخت‌جمشید، مرودشت
موزهٔ جانورشناسی كرج ، كرج
موزهٔ حیات‌وحش، تبریز
موزهٔ رشت، رشت
موزهٔ سبز (كاخ شهوند)، تهران
موزهٔ شوش، شوش
موزهٔ صنعت برق، تهران
موزهٔ گنجینهٔ قرآن و نفایس، مشهد
موزهٔ مجلس شورای اسلامی، تهران
موزهٔ ملی ماشین‌های كشاورزی، تهران
موزهٔ نیروی هوایی، تهران
موزه‌ها، استان تهران
موزه‌ها، بندر‌عباس
موزهٔ هنرهای ملی، تهران
موزهٔ‌ آزادی، تهران
موزهٔ‌ ایران باستان، تهران
موزهٔ‌ پارس، شیراز
موزهٔ‌ توس (موزهٔ فردوسی)، توس، مشهد
موزهٔ‌ رضا عباسی، تهران
موزهٔ‌ علوم طبیعی یزد، یزد
موزهٔ‌ فرش ایران، تهران
موزهٔ‌ كرمانشاه (تكیه معاون‌الملك)، كرمانشاه
موزهٔ ‌ملی كاشان، كاشان
موزهٔ‌ نظامی عفیف‌‌آباد، شیراز
موزهٔ‌ هنرهای تزئینی ایران، تهران
نگارخانه‌ها، استان تهران
نمایشگاه دائمی زاهدان، زاهدان
نمایشگاه هنرهای نمایشی و سنتی آسیا

No comments: