2007

............Happy New year............. .....I hop the best for all of you...

از زبان ترم بالایی ها

چند نکته برای معماران جوان و دانشجويان معماری

فکر نکنيد ، نيازی به مطالعه هم نيست فقط حرف بزنيد

. همه خوبيها در مجاورت استاد است ، به استاد نزديک شويد

. خلاقيت يعنی آنچه استاد خوشش می آيد . . مهم نيست روی کاغذ چه می کشيد ، فقط به گونه ای بکشيد که رضايت استاد را جلب کند . کمپوزيسيون هويت شما مرکب از خواسته های متفاوت استاد است . در درست چيدنشان سلسله مراتب را فراموش نکنيد

.همانطور که سالهای دانشکده به شما می آموزد ، مهم نيست که چه چيزی را طراحی می کنيد ؛بلکه با ابزار کلمات زمين و زمان را به هم بدوزيد تا کارفرما باورش شود که طرح زيباست . . با مفاهيمی چون زندگی ، شرافت و مرگ خود را درگير نکنيد و هيچ وقت با انديشه هايتان خودتان را درگير نکنيد. ديگه بسه چون نمی خوام بيشتر از اين تاثير منفی بذارم . موفق باشيد و اميدوارم هميشه برای دل خودتون طراحی کنيد . . .

شخصیت شناسی با اشکال هندسی

شايد شما هم جزو افرادى هستيد كه در دوران تحصيل درس هندسه برايتان هيچ جذابيتى نداشته و احتمالاً از شنيدن نام آن بيزاريد ولى چند لحظه اين موضوع را فراموش كنيد. بعد ساده ترين اشكال هندسى را به خاطر بياوريد؛ مربع، مستطيل، مثلث، دايره و منحنى. سپس خيلى سريع و بدون اينكه زياد به مغزتان فشار بياوريد شكلى را انتخاب كنيد كه بيشتر از همه مى پسنديد. در حقيقت يك تست روانشناسى پيش روى شما قرار دارد كه با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى دهد شما در زندگى چه جور آدمى هستيد و در چه مشاغلى احتمال موفقيتتان بيشتر است مربع افرادى كه شكل مربع را انتخاب مى كنند كسانى هستند كه در يك محيط پايدار بيشترين احساس آرامش را دارند و مسير كارهايشان كاملاً واضح است. چنين اشخاصى محافظه كارند و دوست دارند همه چيز مرتب و منظم باشد.وظيفه شناس هستند و اگر كارى را به آنها محول كنيد آنقدر روى آن وقت مى گذارند تا تمام شود، حتى اگر كارى تكرارى و طاقت فرسا باشد و مجبور شدند به تنهايى آن را انجام دهند
مستطیل اصولگرايى مشخصه بارز اين افراد است. آنها نيز نظم و ترتيب را دوست دارند ولى آن را بيشتر از طريق سازماندهى هاى دقيق اجرا مى كنند.اين امر سبب مى شود كه راه هاى مناسبى را انتخاب و همه قواعد و مقررات را بررسى كنند. اگر وظيفه اى را به اين اشخاص محول كنيد ابتدا آن را به خوبى سازماندهى مى كنند تا اطمينان يابند كه بطور اصولى اجرا خواهد شد مثلث اشخاصى كه شكل مثلث را انتخاب مى كنند هدف گرا هستند. آنها از برنامه ريزى قبل ازانجام كارها لذت مى برند و به طرح موضوعات و برنامه هاى بزرگ و بلند مدت تمايل نشان مى دهند، اما ممكن است جزئيات را فراموش كنند.اگر كارى را برعهده آنها بگذاريد ابتدا هدفى را براى آن تعيين و سپس با برنامه ريزى كار را آغاز مى كنند دایره
چنين افرادى اجتماعى و خوش صحبت هستند، هيچ لحن خشنى ندارند و امور را به وسيله صحبت كردن درباره آنها تحت كنترل خود در مى آورند. ارتباطات اولين اولويت انها در زندگى است.مطمئن باشيد كه اگر وظيفه اى به آنها محول شود آنقدر درباره آن صحبت مى كنند تا هماهنگى لازم ايجاد شود
منحنی خلاقيت در اين قبيل افراد موج مى زند و اغلب اوقات كارهاى جديد و متفاويت را ارائه مى دهند. نظم و ترتيب برايشان كسالت آور است و اگر تكليف را براى آنها در نظر بگيريد ايده هاى خوب و مشخصى را براى آنها ابداع مى كنند.به طور كلى افرادى كه سه شكل اول يعنى مربع، مستطيل و مثلث را انتخاب مى كنند در جهت مسير ويژه در حركت هستند و كارها را به طور منطقى و اصولى انجام مى دهند ولى ممكن است خلاقيت كمى داشته باشند.اما گزينش دايره و منحنى نشان دهنده خلاقيت و برون گرايى است. چنين افرادى به موقعيت هاى جديد وساير افراد دسترسى پيدا مى كنند ولى چندان اصولگرا و قابل اعتماد نيستند
کاربرد تست اين تست براى ارزيابى افراد نسبت به موقعيت شغلى شان كاربرد دارد و يا به منظور پى بردن به اين نكته كه اشخاص مختلف تا چه حد مى تواند با هم كاركنند. اگر شما بشدت علاقه منديد كه يك كار خاص و اصولى را انجام دهيد يك فرد مربع دوست مى تواند همكار خوبى برايتان باشد.همچنين اينگونه افراد براى كار در دواير حسابرسى هم كاملاً مناسبند.اگر كارها نياز به سازماندهى گروهى داشته باشد مثلث دوستان در پيشبرد فعاليت ها موفق خواهند بود. اين افراد مى توانند مجرى خوبى باشند چون اهداف را مشخص و اطمينان مى يابند كه دستيابى به آنها ممكن است.براى هر نوع ارتباطات حضورى افرادى كه دايره را انتخاب مى كنند، بهترين هستند. آنها مى توانند يك كارمند خوب، مسؤول پذيرش يا فردى باشند كه به مشتريان خود خدمات مناسبى را ارائه مى دهند.بالاخره افرادى كه شكل مورد علاقه شان منحنى است هميشه ايده هاى تازه دارند و به طور مثال براى كار در شركت هاى تبليغاتى مناسبند

گفتگوی شمع

چهار شمع به آرامی می سوختند، محیط آن قدر ساکت بود که می شد صدای صحبت آنها را شنید.اولین شمع گفت: « من صلح هستم، هیچ کس نمی تواند مرا همیشه روشن نگه دارد. فکر می کنم که به زودی خاموش شوم. هنوز حرف شمع صلح تمام نشده بود که شعله آن کم و بعد خاموش شد. » شمع دوم گفت: « من ایمان هستم، واقعا انگار کسی به من نیازی ندارد برای همین من دیگر رعبتی ندارم که بیشتر از این روشن بمانم . » حرف شمع ایمان که تمام شد ،نسیم ملایمی وزیدو آن را خاموش کرد. وقتی نوبت به سومین شمع رسید با اندوه کفت: « من عشق هستم توانایی آن را ندارم که روشن بمانم، چون مردم مرا به کناری انداخته اند و اهمیتم را نمی فهمند، آنها حتی فراموش کرده اند که به نزدیکترین کسان خود محبت کنند و عشق بورزند. » پس شمع عشق هم بی درنگ خاموش شد . کودکی وارد اتاق شد و دید که سه شمع دیگر نمی سوزند. او گفت: « شما که می خواستید تا آخرین لحظه روشن بمانید، پس چرا دیگر نمی سوزید؟» چهارمین شمع گفت: « نگران نباشد، تا وقتی من روشن هستم، به کمک هم می توانیم شمع های دیگر را روشن کنیم. من امید هستم. » چشمان کودک درخشید، شمع امید را برداشت و بقیه شمع ها را روشن کرد. بنابر این شعله امید هرگز نباید خاموش شود. ما باید همیشه امید و ایمان و صلح و عشق را در وجود خود حفظ کنیم.

مقدمات طراحی یک

پروسه تبدیل نقطه به حجم

نمایش سه بعدی تصویر،توجه به نیروهای زمینه،وابستگی وعدم وابستگی به هندسه و موضوع طرح تعریف فضا با ساختار خطی، خلق فضایی پویا

حجم سازی با خطوط، ساخت حجمی ازاد

بسط و نفوذ سطح در فضا، سطح پویا، ایجاد سطح با خط ترکیب بندی اشکال،تمایز و تعریف با رنگ،تونالیته

ترکیب بندی اشکال، تمایز با بعد، تداخل اشکال مربع و دایره تجزیه سطح به خطوط،پر و خالی در سطح، نظام خطوط

امیزش دو فضا، مواجهه و در گیری دو فضا با هم ساخت حجمی با تکرارسطوح،توسعه و نفوذ،حجم درون گرا و حجم برون گرا

حجم سازی با سطوح افقی(متکی بر زمینه)،حرکت و مکث،پارک پله ارایش صفحات بر مبنای شبکه(مثلث)،حجم سازی، فضاهای باز و بسته، پر وخالی در ترکیب

ارایش صفحات در قالب مکعب،بررسی رابطه بین سطوح متقاطع و فضاها،ارتباط وگشایش فضایی شکل گیری فضا و سازمان دهی حجم بر پایه مربع،حجم مرکزگرا(تجزیه،بعددهی،تغییر ارتفاع )

( ساخت کارکردی،ترکیب صفحات و خطوط،جداکننده(پارتیشن

طراحی عناصر معماری با توجه به موقعیت و استفاده کننده،کودک - دیوار- بازی ( نمایش پروسه دفرمه شدن یک حجم اصلی (مکعب

اشنایی دیوار و درخت،طرح عناصر معماری با توجه به همجواریها طراحی عناصر معماری،جدال دیوار و پله برای صعود(حرکت – مکث - تماشا)،ترکیب صفحات افقی و قایم(به صورت ازاد یا در قالب مکعب)،اوج گیری

مقدمات یک

پروسه تبدیل نقطه به حجم

نمایش سه بعدی تصویر،توجه به نیروهای زمینه،وابستگی وعدم وابستگی به هندسه و موضوع طرح تعریف فضا با ساختار خطی، خلق فضایی پویا

حجم سازی با خطوط، ساخت حجمی ازاد

بسط و نفوذ سطح در فضا، سطح پویا، ایجاد سطح با خط ترکیب بندی اشکال،تمایز و تعریف با رنگ،تونالیته

ترکیب بندی اشکال، تمایز با بعد، تداخل اشکال مربع و دایره تجزیه سطح به خطوط،پر و خالی در سطح، نظام خطوط

امیزش دو فضا، مواجهه و در گیری دو فضا با هم ساخت حجمی با تکرارسطوح،توسعه و نفوذ،حجم درون گرا و حجم برون گرا

حجم سازی با سطوح افقی(متکی بر زمینه)،حرکت و مکث،پارک پله ارایش صفحات بر مبنای شبکه(مثلث)،حجم سازی، فضاهای باز و بسته، پر وخالی در ترکیب

ارایش صفحات در قالب مکعب،بررسی رابطه بین سطوح متقاطع و فضاها،ارتباط وگشایش فضایی ( شکل گیری فضا و سازمان دهی حجم بر پایه مربع،حجم مرکزگرا(تجزیه،بعددهی،تغییر ارتفاع

( ساخت کارکردی،ترکیب صفحات و خطوط،جداکننده(پارتیشن

طراحی عناصر معماری با توجه به موقعیت و استفاده کننده،کودک - دیوار- بازی ( نمایش پروسه دفرمه شدن یک حجم اصلی (مکعب

اشنایی دیوار و درخت،طرح عناصر معماری با توجه به همجواریها طراحی عناصر معماری،جدال دیوار و پله برای صعود(حرکت – مکث - تماشا)،ترکیب صفحات افقی و قایم(به صورت ازاد یا در قالب مکعب)،اوج گیری

اغتشاش.سردرگمی و فراموشی انسان

عجب اسکیسی دادیم در برابر بچه های استاد کیوانفر کودتا کردیم.... با تمام خستگی که داشت اخرش خوب تموم شد!! کارای بچه ها خیلی خوب بود و اقای اعرابی هم تقریبا راضی بودن و این خستگی بچه ها رو گرفت. ساعت 3 تا 7 باید نما و پلان و پرسپکتیو و ماکتمون تمام میشد و اماده ی تحویل می بود..از بین برادران کلاس
کاربیک محمدی و پهلوان و از بین خواهران عزیز کار: قاسمیه_سعیدی منش_عنایتی_ نایبی و شالچی انتخاب شد که از کاراشون عکس گرفتم البته کار بقیه بچه ها هم خیلی خوب بود
>>>>از اقای اعرابی هم تشکر میکنیم که کلاساشون برای همه ی ما مفید و جالبه

قدمگاه

یکی از مکان های زیبای دیگه ای که در این اردو رفتیم قدمگاه امام رضا(ع) بود
که حال و هوای خاصی داشت.کاشی کاری ها و نقاشی های داخل مسجد مربوط به دوره ی قاجاریه است و رنگ بندی های بسیار زیبایی داشت.در این مکان حوضی بود که کلی سر بچه ها رو گرم کرده بود!! اخه می گفتن هر کی یه سکه بندازه و از میله های داخل اب عبور کنه حاجتش براورده می شه
کاشی کاری های داخل این مسجد مربوط به دوره ی قاجاریه است که نقوش و رنگبندی های بسیار ظریف و زیبایی بر آنها نقش بسته است

اردوی نیشابور

با تلاش شبانه روزی نماینده ی عزیزمون ت.عباس نیا بالاخره ما به عنوان مهندسین معمار اینده ی این مملکت پامونو از این شهر باستانی گذاشتیم بیرون و یه اردوی یک روزه به نیشابورو اطراف به همراه استاد خوشبختی و استاد خلیلی داشتیم که لازم به ذکر خیلی خوش گذشت...مخصوصا باغ چوبین
البته بد نبست همین جا از بچه های گروه کر هم یه تشکری به جا بیاریم که با اون صدای قشنگشون حتی یه محظه ما رو تنها نزاشتن(:

خودم

سلام به تمام غنچه های نشکفته 84.5 اینجانب دانشجو ورودی 84.5 معماری دانشگاه آزاد خیلی خوشحالم که بالاخره این وبلاگ در اولین روز از اذر ماه 85 بالا اومد.امیدوارم با کمک دوستان چیز خوبی بشه لازم همین جا اعلام کنم که عکس ها و متن های شما رو در هر زمینه ای خریداریم:) البته اگر یه ربطی هم به رشتمون داشته باشه بیشتر خوشحال می شیم س .شالچی

بالاخره تموم شد

بعد از دو در کردن کلاس مهندس صاحب جمع البته با دلایل منطقی:) در اولین روز از آذر ماه 85این فرصت پیدا شد تا این وبلاگ ساخته شه و نشستم که اگه بشه 4 دونه عکس بزارم به همین دلیل در شروع کار از همه ی دوستان عزیزم در ورودی 84.5می خواهم که فقط جنبه ی ... این وبلاگ رو در نظر بگیرن تا باعث ناراحتی کسی نشه که خدا اون روز و نیاره