اردوی نیشابور

با تلاش شبانه روزی نماینده ی عزیزمون ت.عباس نیا بالاخره ما به عنوان مهندسین معمار اینده ی این مملکت پامونو از این شهر باستانی گذاشتیم بیرون و یه اردوی یک روزه به نیشابورو اطراف به همراه استاد خوشبختی و استاد خلیلی داشتیم که لازم به ذکر خیلی خوش گذشت...مخصوصا باغ چوبین
البته بد نبست همین جا از بچه های گروه کر هم یه تشکری به جا بیاریم که با اون صدای قشنگشون حتی یه محظه ما رو تنها نزاشتن(:

No comments: