گنبدها

سه گنبد، ارومیه
گنبد ابوالوفا، کوهدشت
گنبد جبلیّه، كرمان
گنبد زنگوله، دامغان
گنبد سبز (مدرسهٔ امیرجلال‌الدین فیروزشاه)
گنبد سفید، تربت‌جام
گنبد شاه‌محمد، خرم‌آباد
گنبد غفاریه ، مراغه
گنبد مدور، مراغه
یله‌گنبد، قزوین
كافر‌گنبد، روستای نیاق، قزوین (سلجوقیان)
گنبد باز، نطنز
گنبد چهل دختر، دامغان (سلجوقیان)
گنبد سبز، كرمان
گنبد سرخ، مراغه
گنبد سلطانیه، سلطانیه، ابهر
گنبد علویان، همدان
گنبد كبود، مراغه
گنبد مشتاقیه (سه گنبد)، كرمان

No comments: