معجزه در یک اثر هنری در هندوستان

خالق این اثر جمشید تاتا، طوری بر صفحه بوم رنگ پاشیده که وقتی یک استوانه در وسط کاغذ قرار بدهیم حاصل تداخل نور و رنگ های این بوم بر روی استوانه تصویر خود جمشید تاتا خواهد بود

1 comment:

Anonymous said...

salam samirajoon,vaghean in matlab jaleb bood, merci khanoomi.zahmati