خانه‌ها، محله‌ها و معماری‌های قدیمی

بنای عمارت، ممسنی (ساسانیان)

خانه آصف وزیری، سنندج

خانه حاج میرزا ابراهیم صادقی، اردبیل

خانه حضرت امام خمینی (ره)، قم

خانه سیدهاشم ابراهیمی، اردبیل

خانه ملاصدرا، كهك، قم

خانه وكیل‌الرعایا، اردبیل

خانهٔ شهبازیان، همدان

خانهٔ لاری‌ها، یزد

خانهٔ مشروطیت، تبریز

خانهٔ ملك‌التجار، یزد

خانهٔ وثوق‌الدوله، تهران

خانه‌های قدیمی، استان اردبیل

خانه‌های قدیمی، استان همدان

خانهٔ‌ حاج كاظم رسولیان، یزد

خانهٔ‌ رئیس علی دلواری

دیگر خانه‌های قدیمی اردبیل، استان اردبیل

سایر خانه‌های قدیمی، استان یزد

عمارت امجدالاشراف، سنندج

عمارت خسروآباد، سنندج

عمارت سالار محتشم، خمین (قاجاریان)

عمارت ملك، بوشهر

محله قدیم آلاشت، سوادكوه

محلهٔ چهار مردان، قم

محلهٔ سیدان، قم

محلهٔ لوندید، قم

محلهٔ موسیان، قم

خانه حاج قلی خان، قم

خانه حاج یوسف آقا صادقی، اردبیل

خانه زند (حاج علی خان)، قم

خانه مستوفی، شوشتر

خانه نیمایوشیج، یوش، بلده، نور

خانهٔ بروجردی‌ها، كاشان

خانهٔ قاضی، بوشهر

خانهٔ محمد صادقی، لاهیجان

خانهٔ مشیرالدوله، تهران

خانهٔ منجم‌باشی، لنگرود

خانه‌های قدیمی شهر تبریز، تبریز

خانه‌های قدیمی، استان اصفهان

خانه‌های قدیمی، استان یزد

خانهٔ‌ دریابیگی، لنگرود

خانهٔ‌ عرب‌ها، یزد

ساختمان شهربانی ماكو، ماكو

سایر محله‌های قدیمی، استان قم

عمارت چهار برج ارومیه، ارومیه

عمارت دیوانخانه، شیراز (زندیان)

عمارت مشیر، سنندج

عمارت وكیل‌الملك، سنندج

محلهٔ آستانه، قم

محلهٔ سنگ بند، قم

محلهٔ عشقعلی، قم

محلهٔ مسجد جامع، قم

محله‌ها و خانه‌های قدیمی، استان یزد

معماری بومی، استان بوشهر

منزل معین‌التجّار (معین‌زاده)، شوشتر

منزل امام جمعه، تهران

محله‌های قدیمی، استان یزد

No comments: