سید محمد محیط

سید محمد محیط متولد تهران،از زمانی که طی تحصیلات خود در رشته ی معماری آغاز به طراحی از ساختمان های قدیمی کرد علاقه مند به این سبک شد و آن را ادامه داد. طراحی از این نوع ساختمان ها که دارای جزییات و ظرایف فراوان هستند به او کمک می کند که در حین شناخت چگونگی معماری ، قادر به تجزیه و تحلیل موضوعات مورد طراحی و در نتیجه ایده گرفتن از آنها شود. او ابزار طراحی خود را علاوه بر حسب موضوع با توجه به چگونگی تأثیری که مایل است بر مخاطب خود بگذارد انتخاب می کند

No comments: