معماری

همه ی این نقاشی ها روی زمین کشیده شده و جالبی این تصاویر در این است که : از دور این تصاویر سه بعدی به نظر می رسن و اگر از نزدیک ( از بالا) نگاه کنین در سطح و به صورت دو بعدی هستن همانطور که می بینید در تمام تصاویر عکس خود نقاش هم دیده می شود

No comments: