ایستگاه مترو

وقتی این عکسا رو دیدم خیلی حس بدی داشتم....!! می خواستم در کنار این عکسا یک سری عکس از ایستگاه های مترو تهران یا ایستگاه قطار شهری مشهد بزارم ولی گفتم خوب نیست این عکسا در کنار هم بیاد چون ممکنه همین یه ذره امیدمونم به پیشرفت از دست بدیم
امیدوارم ما بتونیم با معماریمون درآینده ای نه چندان دور فضاهای شهریمون و به بهترین شکل نمایش بدیم
حالا از همه اینا بگذریم می بینیم که با استفاده از ریتمی ساده فضایی پویا و متناسب با فعالیت این مکان ها ایجاد شده،همانطور که می دانید حرکت ناشی از ریتم است ؛ در کتاب مبانی هنرهای تجسمی خوندم که:" ریتم را با سه قوهُ مختلف به صورت همزمان می توانیم درک کنیم به همین دلیل است که استفاده از ریتم بسیار تأ ثیر گذار است". درواقع ریتم عبارت است از یک پروسه تکرار شونده و "ریتم و حرکت" نیز دو عنصر جدا نشدنی هستند و حرکت زمانی ایجاد می شود که عنصر یا پدیده ای تکراری و ریتمیک وجود داشته باشد، در نتیجه حرکت ناشی از ریتم است و آن پدیده ای است که در بطن حرکت ، در موجودات عالم نهفته است و انسان از آنها الهام می گیرد... ریتم در ضربان قلب - حرکت ستارگان - امواج دریا و همچنین نسیم و جریان باد که از عوامل ایجاد کنندهُ حرکات ریتمیک در طبیعت هستند

No comments: