ورودی های زیبا با نور پردازی مناسب

افراد درست همانطوری که در مورد یک شخص با نگاه اول به قضاوت می نشستند به همین ترتیب در مورد یک خانه و آنچه در محل ورودی آن می بینند و احساس می کنند، قضاوت می نمایند. زمانی که مهمانان هنگام شب به یک خانه نزدیک می شوند نور پراکنی بیرونی منزل باید به آنان خوش آمد بگوید طوری که شماره پلاک منزل کاملاً روشن بوده و علا ﺌمی مسیر حرکت آنان را به سوی منزل مشخص نماید. در محوطه داخلی منزل نیز با لایه لایه کردن چراغ ها می توان فضایی جذاب فراهم نمود. مدخل خانه را کاملاً با نور ملایم بپوشانید زیرا معمولاً در یک محیط جدید انسان با وجود نور ملایم احساس آرامش و راحتی می کند. علاوه بر این رنگ دیوارها و سقف نباید بیش از اندازه تیره باشد تا بتوانند نور موجود در محل را به شکلی مناسب در همه جا منعکس نمایند. به هنگام نور پردازی در ورودی منزل از این اشتباه رایج پرهیز کنید که این ورودی را فقط با یک منبع روشنایی در سقف نور پراکنی کنید چون دزر این صورت تمام توجه را به آن جلب نموده و شما هنگام خوش آمد گویی به میهمانان خود در تاریکی قرار می گیرید!!! به جای این کار در اطراف نور کافی فراهم کنید تا بتوانید میزان نور چراغ سقفی را کاهش دهید.طبیعتاً نور متمرکز نیز باید جزیی از طراحی نور پراکنی باشد زیرا استفاده از آن در بعضی جاها لازم است مثلاً برای نشان دادن یک تابلوی نقاشی و یا یک مجسمه ایجاد فضاهای خیالی با استفاده از نور پراکنی طبیعتاً ورودی های منزل در اشکال و ابعاد متفاوت ساخته می شوند ولی با استفاده از برخی فنون به خصوص فنون نور پراکنی می توان محوطه ورودی منزل را کاملاً متحول نمود. اولاً لازم است تصمیم بگیرید که آبا می خواهید ورودی منزل بزرگتر از آنچه که هست جلوه کند و یا ترجیح می دهید محیطی گرم و خودمانی باشد؟ توضیح این مطلب و تصاویر در روزهای آینده برگرفته از فصلنامه ی طراحی داخلی _ تابستان 84 _ شماره چهاردهم

No comments: