بانک مسکن کرمان

نام پروژه: ساختمان سرپرستی و شعبه مرکزی بانک مسکن کرمان مشاور: مهندسین مشاور اتک طراحی: داراب دیبا- جهانگیر صفاوردی- شهروز شایگان- ساویز بینش منبع: مجله ی معماری و شهر سازی این بنا با زیر بنای 4288 متر مربع در 7 طبقه می باشد که 2 طبقه زیر زمین و 2 طبقه روی عمومی و فضای دوم اتریوم مربوط به ان میباشد و طبقات دیگر جهت پشتیبانی های اداری در نظر گرفته شده است.این زمین در یک میدان مهم شهر قرار گرفته که به همین دلیل از تناسبات هتدسی منظم برخوردار نمیباشد.بعضی از اهداف این بنا که وابسته به عوامل عملکردی- اقلیمی- هویتی و ساختاری بوده و در بنا شکل گرفته به ترتیب زیر میباشد
داشتن فضاهای اداری مجهز به کلیه وسایل فنی امروزی و انعطاف پذیری فضاها با استفاده از جداکننده های سبک انطباق بنا با شرایط اقلیمی کرمان به ویزه گرما و شدت نور... وبرقراری جریان های سیال هوا در لایه های نما و در بخش های داخلی مطالعه ی معماری اصیل منطقه و ایجاد ارتباط با معماری تاریخی منطقه
.

1 comment:

sallar khan said...

ُلام شما این مدارک بانک مسکن رو از کجا آوردین اگه تارفردا عصر تونستید و براتون مقدور برای من بفرستید خیلی دنبال اینا گشتم
ایمیل من
sallarmelli@yahoo.com