کرج و فرانک لوید رایت

آثار به جامانده از سلطنت پهلوی
استراحتگاه رضا شاه در مسیر دیزین و کاخ مروارید، از آثار سیاحتی به جا مانده از سلسله‌ی پهلوی در کرج است. کاخ مروارید یکی از زیباترین کاخ‌ها به لحاظ معماری و تزئینات داخلی است و از طرح های معمار بزرگ رایت می باشد. این کاخ در مهرشهر کرج قرار دارد، به دستور شمس پهلوی، خواهر محمدرضا شاه، ساخته شده است و بدین جهت به کاخ شمس نیز معروف است. وجه تسمیه‌ی مهرشهر نیز این است که این منطقه مهریه‌ی شمس پهلوی بوده است

1 comment:

علیرضا said...

متاسفانه بدلیل پاره ای از مسائل ابهام آمیز بازدید از سایت این مجموعه ممنوع شده و مدتیست درب آن بسته است
امیدوارم امکان حظور دوباره در این مکان برای بازدید کنندگان فراهم شود