جالبه که بدونین.....

قد فضا نوردان هنگامی که در فضا هستند 5 تا 7 سانتی متر بلند تر می شود سوسک، سریع ترین جانور شش پا است، با سرعت یک متر در ثانیه خرگوش ها و طوطی ها بدون نیاز به چرخاندن سر خود قادرند پشت سر خود را ببینند کرگدن ها قادرند سریع تر از انسان ها بدوند یک اسب در طول یک سال ، هفت برابر وزن خود غذا مصرف می کند رشد دندانهای سگ آبی هیچ وقت متوقف نمی شود و جالب تر از همه اینکه قلب وال ها با جثه ی به این بزرگی تنها نه بار در دقیقه می تپد ولی قلب جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه می زند که در دوران خواب زمستانی به 20 بار در دقیقه کاهش می یابد 80 درصد امواج تلفن های همراه به وسیله سر جذب می شود جغد ها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نیستند 98.5 درصد از ژن های انسان و شامپانزه یکسان است

No comments: