انستیتوی پولی تک نینگ بو، ژی جیانگ، چین

Library for Zhejiang University, Ningbo Campus
سبک بین المللی به کار رفته در ساختمانهای موجود و نیز چشم انداز پر عظمت محوطه ی اصلی دانشگاه با این آخرین روایت معماری که توسط دانشگاه ژی جیانگ سفارش داده شده به چالش کشیده شده اند. کتابخانه در مرکز و در تقاطع محور شرقی- غربی با محور شمالی – جنوبی واقع شده است، یعنی در حد فاصل مناطق آکادمیک و خوابگاههای دانشجویان. موقعیت محل به نحوی است که حس عظمتی ذاتی را القا می کند و آن را به مهمترین نهاد داخل دانشگاهی نیز تسری می دهد. اما شرکت ام.ای.دی.اس.پی.ای.ام.- که به تازگی از شانگهای اعلام همکاری کرده و در سطح بین المللی نیز شناخته شده، با استفاده از فرمهایی با تقارنهای چندگانه دست به نوآوریهایی در معماری آن زده و هر نما را به شکلی در آورده است. در حالی که شبکه ی پنجره ها و تورفتگیهای رف مانند نما تأ ثیر این مکعب 9 طبقه را تعدیل می کنند، کیفیت متعالی اندازه های آن در سمت داخل، آنجا که تجهیزات عمومی- همچون سالن کنفرانس، گالری نمایش، اتاق نمایش فیلم، سالن سایبر، و قرائتخانه- قرار دارند، در داخل یک دهلیز اخیر الذکر از هر طرف توسط ستونهایی حمایل شده اند که دور هریک از آنها میزهای مطالعه ی چهارنفره قرار داده شده اند. هر میز نزدیک منفذی است که نور طبیعی لازم برای مطالعه را فراهم می آورد. پنجره بندی این کتابخانه که از دور لمحه ای از سبک لوکوربوزیه را با خود دارد، تقلیدی از بناهای مجاور نیز هست، و شاید به این ترتیب معمارر خواسته باشد تا نو بودن بنا را از دیدها پنهان سازد مشتری: انستیتوی پولی تک نینگ بو، دانشگاه ژی جیانگ مساحت: 23000 متر مربع هزینه: هشت میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار دلار آمریکا
منبع : نشریه هنر و معماری

No comments: