ترکیب دو حجم _ مقدمات یک

در این تمرین همانطور که در تیتر می بینید هدف ما ترکیب دو حجم بوده که این دو حجم با هم کنتراست داشته باشند و با استفاده از عناصر الحاقی با زمینه نیزدر ارتباط باشند

1 comment:

Anonymous said...

nemunehaye maket kheyli mahshar budan va be dardam khord hesabi,dastetun dard nakone age bazam bezarin mamnun misham