اتاق خوابهای امروزی

امروزه در بسیاری از اتاق خوابهای معاصر سبک غالب، حد فاصلی است بین مینی مالیسم و تجمل. دیگر از آن افراط در به کارگیری اشیاء پر شمار خبری نیست، کیفیت عناصر معماری، مبل و روتختی به نسبت سابق رشد چشمگیری داشته است. به این ترتیب می توان مدعی شد که سرانجام کیفیت بر کمیت در اتاق خواب غلبه یافته است. قرنهاس که اتاق خواب از پول و قدرت صاحبخانه خبر می دهد. برخی از شاهان قدیم و ملکه های باستانی، دربارشان را در همان اتاق خواب ترتیب می دادند. تخت خواب آنقدر مجلل بود که می شد نام سریر پادشاهی هم بر آن اطلاق کرد؛ و روتختی درست به اندازه ی ردای سلطنتی گرانبها و پر زرق و برق بود هنگامی که سبک مدرنیسم دست به کار تغییر و تحولاتی در طراحی داخلی شد، این تلقی شاهانه راه خود را به درون اتاق خوابهای مدرن نیز گشود و هرکس به وسع خود کوشید تا بخشی از آن تلقی را دست کم در سطح فردی جامعه ی عمل بپوشاند. اما نگرش غالب در قرن بیستم بیشتر موافق خویشتنداری بود تا عنان اختیار از کف دادان و اتاق خواب را به مغازه ی سمساری بدل کردن. نتیجه آن شد که اتاق خواب مدرن با اینکه محل مهمی از یک خانه ی مدرن به حساب می آید، اما دیگر از سنت زرق و برق در آنخبری نیست برای شروع بحث به این نکته اشاره کنیم که طراحان داخلی در دهه های اخیر طرح کلی تخت خواب را تغییر داده اند. آنها را کم ارتفاع می گیرند و از این نظر با باور غالبی که معتقد است« هرچه بلندتر راحت تر» در تضاد قرار دارند. مردمان اسکاندیناو نخستین بار چنین طرحی را برای تخت خوابشان ارائه دادند آنها را به این ترتیب بیشتر به مبلمان یک صومعه شبیه ساختند تا اثاث یک قصر. به این ترتیب به جای آنکه تخت نماد انسجام و فرسختی باشد، به عنوان یک شیء سبک در نظر آمد، که فقط اندکی از سطح زمین بالاتر قرار می گرفت امروزه طراحان باز هم برای تعریف مجدد فضاهای مربوط به اتاق خواب در حال تلاش هستند. مثلاً کمتر طراحی امروزه اعتقاد دارد که سرتخت را حتماً باید به دیوار چسباند. استفاده یا عدم استفاده از سرتخت که هنوز هم عنصری متداول و مرسوم است، مطابق ذوق و سلیقه ی فرد تغییر می کند. معماری داخلی و تکنیکهای نورپردازی می توانند به جای سرتخت در ایجاد نقطه ی کانونی در اتاق خواب یاری رسانند طراحان امروزی با دقت و ملاحظات خاص خودشان، کیفیت تجربه ی خواب و بیدار شدن در بهترین وضعیت را مد نظر قرار می دهند. اتاق خوابها به این ترتیب بیش از پیش از نمای زیبای فضای سرسبز بیرون( با استفاده از پنجره های بزرگ و شیشه های قدی)، پرده های نیمه شفاف، سایه بان، و دیگر عناصر معماری که حس دنجی و خلوت بودن را به مکان می بخشد بهره می گیرند، اما در عین حال نسبت به تابش پرتو نور صبگاهی بسیارگشاده دست هستند. نور غیرمستقیم امروزه در اتاق خوابها حرف اول را می زنند
منبع: نشریه هنر و معماری

No comments: