تجاري_ اداري

مهندس محمد رضا محسنين
اين پروژه يكي ديگر از شاهكارهاي معمار انديشمند مهندس محمد رضا محسنين در بافت جديد شهر مشهد، بلوار سجاد_ خيابان گلريز مي باشد كه 2000 متر زير بنا دارد و 13 طبقه مي باشد. در اين پروژه
دو طبقه زير زمين ( پاركينگ )_ دو طبقه تجاري _ شش طبقه اداري و سه طبقه به سالن اجتماعات و سالن همايش و رستوران با فضاي بسته و رو باز اختصاص يافته است.
اطلاعات بيشتر از اين پروژه و مدارك آن در مجله ي ساختمان ايران _ شماره 7_ دي ماه 86 آمده است

No comments: