دانستنيهاي جالب

آيا ميدانستي که زرافه تار صوتي ندارد و لال است و نميتواند هيچ صدايي از خود در آورد آيا ميدانستي که گربه و سگ هر كدام پنج گروه خوني دارند و انسان چهار گروه آيا ميدانستي که موشهاي صحرايي چنان سريع تكثير پيدا ميكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرايي قادرند يك ميليون فرزند داشته باشند آيا ميدانستي که جنين بعد از هفته هفدهم خواب هم ميتواند ببيند آيا ميدانستي که روباهها همه چيز را خاكستري ميبيند آيا ميدانستي که اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند آيا ميدانستي که زرافه ايستاده وضع حمل مي‌كند و نوزادش از فاصله 180 سانتي متري به زمين ميافند آيا ميدانستي که 1300 كره زمين در سياره مشتري جاي مي گيرد آيا ميدانستي رود دجله به خليج فارس ميريزد آيا ميدانستي که 85% گياهان در اقيانوسها رشد ميكنند آيا ميدانستي که اولين تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسید آيا ميدانستي که سريعترين پرنده شاهين است و ميتواند با سرعت 200 كيلومتر در ساعت پرواز کند آيا ميدانستي که اولين اتوموبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد ايران كرد آيا ميدانستي که قدرت بينايي جغد 82 برابر قدرت ديد انسان است آيا ميدانستي که در شيلي منطقه ي صحرايي وجود دارد كه هزاران سال است در آن باران نباريده است آيا ميدانستي هر 50 ثانيه يک نفر در دنيا به بيماري ايدز مبتلا ميشود آيا ميدانستي که وزن اسكلت انسان بالغ سيزده تا پانزده كيلوگرم است آيا ميدانستي که خرس قطبي هنگامي كه روي دو پا مي‌ايستد حدود سه متر است آيا ميدانستي زرافه ميتواند با زبانش گوشهايش را تميز کند آيا ميدانستي خرگوش و طوطي تنها حيواناتي هستند كه مي‌توانند بدون برگشتن اشياء پشت سر خود را ببينند آيا ميدانستي که اگر همه يخهاي قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقيانوسها هفتاد متر اضافه مي شود و در اين صورت يک چهارم خشکيهاي کره زمين زير آب ميرود آيا ميدانستي که كبد يا جگر تنها عضو داخلي بدن است كه اگر با عمل جراحي قسمتي از آن برداشته شود دوباره رشد ميكند آيا ميدانستي که ميزان انرژي كه خورشيد در يك ثانيه توليد ميكند ، براي توليد برق مورد نياز تمام كشورهاي جهان به مدت يك ميليون سال كافي است آيا ميدانستي هر عنكبوت تار ويژه خود را دارد و هيچگاه تارهاي آنها به هم شبيه نيست آيا ميدانستي که اگر در يك سال هيچ يك از نسلهاي يك جفت مگس نر و ماده از بين نروند ، حجم مگسهاي متولد شده با حجم كره زمين برابر ميشود آيا ميدانستي که رودي در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه ديگر سال از جنوب به شمال جريان دارد آيا ميدانستي که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست آيا ميدانستي که سريع ترين عضله بدن انسان زبان است آيا ميدانستي که شبكه چشم 135 ميليون سلول احساس دارد كه مسووليت گرفتن تصاوير و تشخيص رنگها را بر عهده دارد آيا ميدانستي که بدن انسان پنجاه هزار كيلومتر رشته عصبي دارد آيا ميدانستي که در برج ايفل دو ميليون و نيم پيچ به كار رفته است آيا ميدانستي طول رگهاي بدن انسان پانصد و شصت هزار كيلومتر است
آيا ميدانستي که هشت پا با وجود داشتن بدني بزرگ ميتواند از سوراخي به قطر پنج سانتيمترعبور كند آيا ميدانستي که تنها موجودي كه ميتواند به پشت بخوابد انسان است

1 comment:

alireza yavarzadeh said...

سلام حال شما؟
پست جالبي بود كلي به اطلاعاتم اضافه شد.
برات آرزوي موفقيت دارم