مجنون

روزي شخصي در حال نماز خواندن در راهي بود و مجنون بدون اين که متوجه شود از بين او سجاده اش عبور کرد مرد نمازش را قطع کرد و داد زد هي چرا بين من و خدايم فاصله انداختي مجنون به خود آمد و گفت من که عاشق ليلي هستم تورا نديدم تو که عاشق خداي ليلي هستي چگونه مرا ديدي

2 comments:

Anonymous said...

:)

Anonymous said...

haminjast k eshaer mige to moo mibineyo man picheshe mooo.......
man midunam ch erabti dasht to khodet befahm:d
*someone as a friend