نیمه شعبان بر همگان مبارک

گفتم تو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
ای مولای مهربان و ای ماه تابان
لبخندهای شوقمان با قطره های اشک فراقت در هم آمیخته.
با دعا بر ظهورت به انتظار نشسته ایم

No comments: