شیراز

در افسانه ها آمده است كه شيراز فرزند تهمورس (از پادشاهان سلسله پيشداديان) شهر شيراز را تاسيس كرد و نام اين شهر برآمده از نام اوست. به روايتي ديگر، نام اين شهر «شهر راز» بوده كه به اختصار شيراز خوانده شده است. در حالي كه بر اساس تحقيقات «تدسكو» شيراز به معناي مركز انگور خوب است و بالاخره بنا به نوشته كتاب «صور الاقاليم» از جهت وجود دام هاي بسيار در دشت شيراز، آنجا را «شيرساز» ناميده‌اند. علاوه بر اين، در گذشته، شيراز را شيدراز به معناي شيب بلند مي‌خوانده‌اند. چون سطح اين جلگه داراي شيب زياد و طولاني است. حتي هم اكنون به محلهاي پايين شيراز، شي بازار يا شيب بازار مي‌گويند. اين شهر از لحاظ پتانسيل گردشگري و جذب توريست از مهمترين شهرهاي كشور است و چه از لحاظ طبيعت گردي و چه از لحاظ فرهنگي، آثار باستاني و اماكن زيارتي كم نظير است. كه از مهمترين آنها آنوبانيتي مي‌تواند موارد زير را نام برد. باغ دلگشا، باغ ارم، نارنجستان قوام، باغ عفيف‌آباد، باغ زيباي جهان نما، حافظيه، آرامگاه سعدي (سعديه)، ارگ كريم خان، آستانه مباركه حضرت شاهچراغ، دروازه قرآن، بازار وكيل، آرامگاه سيبويه، آستانه سيدعلاءالدين حسين، حمام وكيل، آرامگاه خواجوي كرماني، بقعه هفت تنان، بقعه چهل تنان، موزه پارس و … شيراز، اين شهر باستاني، در طي گذشت ايام به القاب گوناگوني شهرت داشته كه از آن جمله دارالملك دارالعلم، ملك سليمان را مي‌توان نام برد. اما شايد مشهورترين و قديمي ترين لقب شيراز همان ملك سليمان است و بدين خاطر بر بسياري از بناهاي قديمي شهر همچون عمارات باغ نظر، سر در بازار مشير، نارنجستان قوام و … تصويرهايي از حضرت سليمان نقش شده است كه معمولا وي را بر تختي نشسته و در وسط مجلس نشان مي‌دهد. عده‌اي از وزرا و تعدادي از ديوها گوش به فرمان او در اطرافش ايستاده‌اند و تعدادي از حيوانات وحشي و اهلي نيز در بين گلها و درختان و بدور حضرت سليمان ترسيم شده‌اند. شيراز، شهر حافظ و سعدي شهر گل و بلبل و مصداق و معرف يك شهر ايراني است. فرهنگ و ادب ايران آنقدر با اين شهر در پيوند است كه واقعا نمي‌توان ايران و زبان فارسي را بدون شيراز و حافظ و سعديش تصور كرد. لسان الغيب حافظ شيرازي كه غزل عرفاني ايران را به اوج خود رسانيد و آموزگار زبان فارسي ، سعدي كه به گفته همه بزرگان زبان فارسي مديون آن استاد بلا منازع است و هر يك به تنهايي براي افتخار كشوري كافي هستند. و در اين خاك پاك خفته‌اند. علاوه بر سعدي و حافظ و خواجو بسياري از بزرگان تاريخ ايران از اين خطه بر‌آمده‌اند و اين شهر را به حق مي‌توان پايتخت فرهنگ و زبان فارسي ناميد.
خوشا تفرج شيراز، خاصه در نوروز

No comments: