معماري سازگار

ساختمان ایالتی سانفرانسیسکو San Francisco Federal Building-Morphosis
ساختمان 18 طبقه فدرال، به عنوان یک ساختمان سبز ، اولین برج اداری در آمریکا می باشد که در بیش از 70درصد از سطح آن سیستم های تهویه مطبوع حذف شده است. زمانی که سایه بانهای فلزی پنجره ها را پوشش می دهد ، سطح نازک طبقه عبور جریان طبیعی هوا ممکن می سازد. اما مهمترین شاخصه طراحی این برج که آن را متمایز ساخته است موارد دیگری است: آسانسورهای متحرک متوقف _ باغ های هوایی _ پلکان باز که رفت و آمد کارمندان را با هدف تأمین سلامتی آنها تأمین می کند.

No comments: