چند وقت پيش يكي از بچه هاي كافه ديزاين اين شعر شقايق (كه پايين گذاشتم ) ؛ نوشته بود خيلي خوشم اومد ، امشب بي دليل حسه شاعريم گل كرد و گفتم بزارمش اينجا تا همه بخونن........مخصوصا شقايق ها

No comments: